top of page

INTUIT mindful ontspannen

 

Bezoekadress:

Primulastraat 21

3333SH Zwijndrecht

 

mindful.ontspannen@gmail.com
Als u uw telefoonnummer meestuurt, bel ik u graag terug.


KvK: 65592611
BTW: NL783981168B01

Bedankt! Je bericht is gestuurd.

Massages worden aangeboden in: Zwijndrecht, Primulastraat 21

Lessen vinden plaats bij Your Healthspot:

Stationsweg 41c, 3331 LR Zwijndrecht

   Voorwaarden

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling/massage en de deelname aan één van de cursussen/worksops of lessen van Intuit Mindful Ontspannen.

 

Persoonsgegevens & privacy

 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Intuit Mindful Ontspannen

Susan Wange

Primulastraat 21

3333SH Zwijndrecht

Nederland

De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bijv. Namen, contactgegevens, enz.).

Gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor de intrekking is een informele melding per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

INTUIT Mindful Ontspannen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

INTUIT Mindful Ontspannen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of om schriftelijk contact met u op te kunnen nemen om afspraken te kunnen bevestigen, annuleren, weizigen en om nieuwsbrieven te sturen met nieuws en aanbiedingen van INTUIT Mindful Ontspannen.

Je kan op ieder moment uitschrijven van de nieuwsbrief via een link in de nieuwsbrief email.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek sturen naar: mindful.ontspannen@gmail.com

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Cookies helpen ons om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Afspraken

Massage:
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Intuit het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
Workshops en Arrangementen:
De cliënt moet verhindering voor de deelname zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande melden. Alleen dan kan de deelname aan een workshop ingehaald worden. Een terugbetaling is niet mogelijk.
Cursussen:
Voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist een overzicht van de les data. Bent u door ziekte of door overmacht niet aanwezig krijgt u het les materiaal per email gestuurd om de training voort te zetten. Een terugbetaling is niet mogelijk.
Mocht de docent zelf door ziekte of door overmacht niet aanwezig kunnen zijn, zal de cursist via email of per sms op de hoogte gehouden worden van eventuele afgelaste lessen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste mobiele telefoon nummer en/of email adres. De cursus wordt dan verlengd om nog steeds alle lessen van een cursus te geven.

Lessen:

Je kan tot 24 uur voor de les je inschrijving annuleren. Anders vervalt de les. De leskaart heeft een geldigheidsperiode. Na deze periode vervallen niet gebruikte lessen. De geldigheid wordt verlengt als lessen niet plaats vinden.
 

Betaling
Massages: De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling contant te voldoen. De betaling van rittenkaarten dienen direct na aanschaffing contant of per overmaking te worden voldaan.
Workshops en Arrangementen: De cliënt dient tot 5 dagen voor de workshop / arrangement het bedrag over te maken op de bankrekening van Intuit (staat op de factuur).
Cursussen: De cliënt dient 10 dagen voor de startdatum van de cursus het volledige bedrag van de cursus over te maken op de bankrekening van Intuit (staat op de factuur).

Huur van oefenmateriaal: Er wordt een borg gevraag van 20 Euro / 50 Euro voor het lenen van een set ballen / massagerol of rol en ballen. De kosten van de huur worden afgetrokken van de borg bij teruggave van het materiaal in onbeschagde teostand. De huur wordt verrekend per aangevangen week. Er moet een verhuurformulier ingevuld en getekend worden.

Aansprakelijkheid
Intuit Mindful Ontspannen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cliënt.
Intuit zal de behandelingen en cursussen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Intuit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan tijdens of na een behandeling of cursus. Het is belangrijk dat de cursist zijn/haar eigen grenzen respecteert en vooral niets forceert. De cursist blijft altijd zelf verantwoordelijk.
Het aanbod van Intuit Mindful Ontspannen kan de reguliere geneeskunde nooit vervangen!
Wanneer u onder behandeling bent van een arts/fysiotherapeut of wanneer er fysieke beperkingen/aandoeningen zijn (hoge/lage bloeddruk, spier/gewrichtspijn, ontstekingen of wat voor klachten dan ook), dan is het belangrijk om dit voor aanvang van de behandeling/cursus te melden. Ook als de klachten niet relevant lijken. Op deze manier kan er tijdens de behandeling/les rekening mee gehouden worden en als mogelijk alternatieven worden aangeboden.   

bottom of page